Proč je těžké být rodičem

Rodičovství je asi jedna z nejkritizovanějších životních rolí na světě. Kde jinde si cizí lidé dovolí s takovou vervou kritizovat třeba jen to, jak se na svět dostalo vaše dítě a komentovat vaše rozhodnutí a cítění. V situaci kdy jste nejzranitelnější si často musíte tvrdě vydobít své postavení a bojovat s cizím nesouhlasem, a to vše když si sami ne úplně věříte.

Rodičovství s sebou přináší také velké ztráty. Vzdáváte se na nějakou dobu svého dosavadního způsobu života. Přijdete o společenský status spojen se svým povoláním. Přijdete o současný sociální kontakt. Stojíte před velkou neznámou rolí, ve které jednak nevíte, jak obstojíte a zpětnou vazbu dostanete až o pár let později. A také v případě žen se vaše tělo začne chovat zcela jiným způsobem, který neznáte a nakonec i porod sám o sobě je událost plná bolesti a velkého strachu.

Málokdo ovšem vaše emoce přijme, když s nimi nechcete být sami. Měli byste být přeci vděční za ten malý zázrak a cokoliv jiného je rouhání. Tento postoj okolí tak situaci v mnohem ještě ztěžuje. Kéž bychom my všichni byli schopni pochopit fakt, že cítit ambivalentní emoce je zcela přirozené a že když se někdo ve vašem okolí cítí na dně, nebo má prostě jen strach, zda to celé zvládne, že to nemusí znamenat že nemá dostatek úcty nebo snad i citu. A že vaše odsouzení nebo shození oněch pocitů pouze umocňuje ten přítomný děs, který se v duši může usadit. A v neposlední řadě je zde také odsouzení nás samotných, když se sami za své prožívání prostě stydíme, protože ho vyhodnotíme jako špatně.

Je velká škoda, že je rodičovství nejen pod drobnohledem cizích lidí, ale že největšími kritiky sebe sama, jsme my sami a naše skryté emoce, kterým nedovolím jít ven, abychom je zdravě zpracovali. Strach, který nás nakonec paralyzuje a ovládá naše rozhodování, které ovlivňuje i jiné části života. A právě proto je rodičovství tou nejtěžší životní rolí.

Komentáře

Oblíbené příspěvky